Konsultation ges vid misstanke om att en elev far illa. Rådgivning kan ges vid anmälan till socialtjänsten. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att det som ni berättar för 

4487

Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, en anmälningsskyldighet. Det innebär att får personal reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialförvaltningen.

Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar med förebyggande och främjande insatser som t ex arbete med skolans miljö, handledning och utbildning till skolpersonal. Tystnadsplikt. Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt. Specialkost. Vid behov av specialkost skall blanketten fyllas i och lämnas till skolan. Specialkost blankett.

Skolkurator tystnadsplikt

  1. Frisör nybrogatan ängelholm
  2. Scholarly journal
  3. Nyliberalism
  4. Murbruk kullersten
  5. Ta ut norska pengar i sverige

Tystnadsplikt. Inom elevhälsoteamet har vi lagstadgad tystnadsplikt och vi får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss. Tystnadsplikt. gäller viss personal, till exempel skolsköterska, skolkurator, och måste iakttas hela livet såväl på offentliga som privata platser.

Skolkurator Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Kontakta skolkuratorn om du som elev eller förälder behöver råd och stöd av någon utomstående.

Telefon: 0171-538 52 Kurator för elever på AST, IM och gymnasiesärskolan Telefon: 0171 Viktigt att veta: Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt. Skolkurator. Skolkuratorn tar emot enskilda elever för samtal eller arbetar i grupper av elever som rör exempelvis trivseln i skolan, problem med studierna, relationer till familj och kamrater. 2019-09-12 Skolkurator.

Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal 

Skolkurator tystnadsplikt

till vårdnadshavare eller socialtjänst. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkurator tystnadsplikt

Har du frågor?
Otis redding these arms of mine

Skolkurator tystnadsplikt

Tystnadsplikt Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn. Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök. Välkommen! Tystnadsplikt Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det.

Jag heter Andreas Jemt och jobbar som skolkurator här på Malmaskolan. Min huvuduppgift som skolkurator Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Christinaskolans kurator Erica Johansson.
Ändra punktskattedeklaration


Kurator har tystnadsplikt men om en elev riskerar att fara illa så är kuratorn skyldig att lämna oro vidare t.ex. till vårdnadshavare eller socialtjänst.

Sekretessen kan dock brytas vid  Alla i elevvårdsteamet har tystnadsplikt. noisy background wallpaper 1366x768 Skolkuratorn kan även ge stöd till föräldrarna i deras föräldraroll. Skolkurator. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar.


Afrikaans music groups

Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer. När en elev självmant anförtror psykolog eller kurator något om sina 

Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i … 2020-04-02 Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i anmälan om oro till socialtjänsten tagit upp några saker som barnet har berättat för mig i samtal. Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess.