Namnet står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Kemikalieinspektionen · Kemikalier i 

5909

I Kemikalieinspektionens register kan du kontrollera godkända En biocidprodukt kräver godkännande av Kemikalieinspektionen om den är tänkt att verka 

3 dagar sedan Where that organisation updates the register by removing a place of whose exports to the Community of certain cottontype bed linen are  been recommended for inclusion on the EU's Registration, Evaluation, Authorisation and. Restriction of Chemicals (REACH) list for restriction, due to its strong  Completeness check: Preparing a registration dossier that can be successfully submitted to. ECHA. 20 April 2017. ECHA webinar  den som hyr ut personal föra register över arbetstagare som exponerats för finns hos Kemikalieinspektionen, www.kemi.se Det rör sig till exempel om  på att samtliga produkter redan fanns registrerade i Läkemedelsverkets register, Vid samtal med en handläggare vid Kemikalieinspektionen angående just  I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  Nordiska produktregister. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in  Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i  Produktregistret är ett nationellt register som förs av Kemikalieinspektionen och som innehåller uppgifter om drygt 200 000 kemiska produkter och biotekniska  1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, från Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen register

  1. Kreditupplysning på engelska
  2. Pedagogik atamalar lugati

I regist-ret kan du söka på produktens namn, registreringsnummer eller Register över godkända växtskyddsmedel Kemikalieinspektionen för ett register över alla godkända växtskyddsmedel. I bekämpningsmedelsregistret hittar du informa-tion om vilka växtskyddsmedel som får användas, hur länge de får användas och hur de ska användas. Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö.

Både EU och Kemikalieinspektionen har listor med kemiska ämnen som av hälso- Region Västernorrland använder ett webbaserat register för de kemikalier 

You can register for GST online to simplify the process. Register now for the FT Climate Capital Live Summit to join climate ministers, central bank governors, world-renowned climate ambassadors, climate finance experts, leaders of NGOs and industry CEOs. Access to our event community is availabl A pandemic, a recession, Brexit and across the Atlantic, a tumultuous farewell to Trump. The last year has contained a decade’s worth of news, coloured by our increased reliance on the digital world for connection.

Önskad effekt: Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelser och Andel av kontrollmyndigheterna som har uppdaterat register över sina aktörer, ökar 

Kemikalieinspektionen register

15 § Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de namn som anmäls enligt 14 §. 16 § För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 5 § följs, får Kemikalieinspektionen besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan produktinformation. 4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § och deras hälso- och miljörisker, 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, 3.

Kemikalieinspektionen register

16 § Villkorsförening För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 5 § följs, får Kemikalieinspektionen besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du anmäla detta till produktregistret. Register your products If the annual volume per product is at least 100 kg, you must also report the products. The products shall be reported as soon as possible, but no later than 28 February the year after import/production of the products started. Registret innehåller även beslut som relaterar till dessa godkända bekämpningsmedel Om Kemikalieinspektionen Regeringsuppdrag Remisser och remissvar Jobba hos Registret uppdateras för tillfället mindre frekvent på grund av minskad bemanning på kontoret till följd av coronapandemin. Det kan innebära att vissa uppgifter inte är aktuella. Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige.
El sparkesykkel tyskland

Kemikalieinspektionen register

Genom att klicka på knappen i Kemi kolumnen öppnas. Kemikalieinspektionens databas och infon om.

(Kommunerna, 2021-2025) Kemikalieinspektionen fastställer slutlig ansökningsavgift. Prisuppgifterna är hämtade ur förordning (2013:63) om bekämpningsmedel. Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet.
Nordea kontor liljeholmen
Det finns många lagar och regler som påverkar hur företag ska hantera sina kemiska produkter. Men i grund och botten går de ut på att företag måste veta vilka kemiska produkter de har och att de hanteras på ett säkert sätt.

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företag och myndigheter. Kemikalieinspektionen ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet(Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. ..Särskilda register som innehåller olika typer av miljöinformation finns också hos Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.


Stockholm skollov 2021

Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket utvecklar vägledningen inom mindre kontrollområden såsom biologiska växtskyddsmedel, specialodlingar m.m. (Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket 2021-2025) Kemikalieinspektionen tillhandahåller grundutbildning för kommunens kontrollanter avseende kontroll av distributörer.

Se hela listan på naturvardsverket.se Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.2.2.0 Det finns många lagar och regler som påverkar hur företag ska hantera sina kemiska produkter.