Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5659-X. Skriv ut; Dela; Kontakt.

3447

3 dec. 2020 — Luddvicker var tidigare ett vanligt åkerogräs men har minskat kraftigt på särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram, 

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Vi vet att många åkerogräs har minskat kraftigt under 1900-talet till följd av effektiv frörensning, besprutning och mer tätväxande grödor. Detta ledde till att det sedan 2007 finns ett åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth 2007). frontfiguren gällande publikationer om åkerogräs, mycket av hans produktion är publicerat mellan 1980 och 1996 vilket tyder på ett behov av uppdatering. I skrivande stund ska ett Åtgärdsprogram för bevarande av hotade Åkerogräs publiceras vilket kanske kan innebära ett uppsving för åkerogräs i dagens debatt. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs/ Action plan for the conservation of weed species (in Swedish with English summary) Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet/ Action plan for trees with high conservation values in the cultural and urban landscape (in Swedish with English summary) Abstract.

Åtgärdsprogram åkerogräs

  1. Lediga jobb arbetsformedlingen helsingborg
  2. Bra advokat malmö
  3. Hemmakväll söka jobb

• Riskerna motiverar ett åtgärdsprogram! Förslag på åtgärder Informationskampanj • Material med bilder till rådgivare och odlare via Ogräsrådgivaren Gamla tiders åkerogräs har nästan försvunnit i det moderna jordbruket och Naturvårdsverket har gjort ett åtgärdsprogram för att rädda dessa arter för framtiden. frontfiguren gällande publikationer om åkerogräs, mycket av hans produktion är publicerat mellan 1980 och 1996 vilket tyder på ett behov av uppdatering. I skrivande stund ska ett Åtgärdsprogram för bevarande av hotade Åkerogräs publiceras vilket kanske kan innebära ett uppsving för åkerogräs … Med tanke på åtgärdsprogrammet för hotade åkerogräs bör man se över projektet med allmogeåkrar i Skåne. Var finns det allmogeåkrar och hur fungerar skötseln av dem? Kontakt med hembygdsföreningarna borde tas. [Försök i den riktningen görs sedan ett år åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper Maano Aunapuu Naturvårdsverket Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens Hotade åkerogräs Hänggräs Kalktallskog Klådris Kärrnocka Martorn Nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar Ostronört … Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har inneburit ett helt nytt sätt att arbeta med bevarande av biologisk mångfald.

1 nov. 2005 — Åkerogräsen är idag i stor utsträckning hotade på grund av dagens nytt Åtgärdsprogram för bevarande av Rödlistade Åkerogräs håller på att 

av F Mebus · 2011 — Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Efter restaureringen kan flera olika stöd sökas, t.ex. för bevarande av hotade åkerogräs ur.

Rapport 5659 • Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs Summary Weed species (or arable plants) have, to a large extent, been introduced in Sweden by seed. Many weeds originate from the Mediterranean or the Near East. Since the beginning of farming, man has tried to limit the spreading of

Åtgärdsprogram åkerogräs

Det finns en mängd åtgärdsprogram för hotade arter, varav många berör kommunen t ex åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, hotade åkerogräs, kornknarr,  arbeta för att ett åtgärdsprogram för bättre vatten från enskilda brunnar skulle komma till stånd mogeåkrar för att bevara hotade åkerogräs.

Åtgärdsprogram åkerogräs

Programmet gäller under åren 2007 – 2011. Omprövning och Åtgärdsprogrammet behandlar särskilda bevarandeåtgärder för de 28 rödlistade åkerogräsen i Sverige. Dessa arter har kommit hit med utsäde, men i takt med jordbrukets förändring har de gått starkt tillbaka eller helt försvunnit ur landet.
Vad innebar entreprenorskap

Åtgärdsprogram åkerogräs

2012 — Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs/ Action plan for the conservation of weed species (in Swedish with English summary).

Åkerrättikan är ett åkerogräs som missgynnats av det intensiva moderna jordbruket och som hör till de Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Mål och  14 maj 2014 träd, hotade åkerogräs, rikkärr och kornknarr. Information om dessa åtgärdsprogram kan fås av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Dalslands  Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.
Stomiterapeut karolinska solna
Hej! Vi känner oss rätt säkra i arbetet med åtgärdsprogram men så har vi börjat diskutera vad som bör stå i behovsrutan. Här har vi olika bilder och det känns ganska förvirrande. Bör vi skriva som vi skrivit i åtgärdsprogrammet…? Med vänliga hälsningar/Marianne

Lennartsson T, Sundberg S & Persson T. 1996. Landskapets förändringar. Naturvårdsverket 2008.


Undantag som bekräftar regeln

16 apr. 2015 — bebyggd miljö med rubriken Hälsans miljömål – åtgärdsprogram 2016-2020. Detta program ders åkerogräs (allmogeåkrar). - säkerställa att 

Abstract. Naturvårdsverket fastställde 2006-12-21 ett åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth 2007). Där rekommenderas att de rödlistade arterna inventeras i varje län, att deras status bedöms och att förslag ges till åkrar där arterna aktivt kan vidmakthållas (s.k. allmogeåkrar) Naturvårdsverket fastställde 2006-12-21 ett åtgärdsprogram för hotade åkerogräs (Kloth 2007). Där rekommenderas att de rödlistade arterna inventeras i varje län, att deras status bedöms och att förslag ges till åkrar där arterna aktivt kan vidmakthållas (s.k. allmogeåkrar). I vissa allmogeåkrar har man därför medvetet sått ut klätt och råglosta.