Multiplikation är något som behöver tränas mycket på och är viktigt att det sitter ordentligt men som sagt kommer vi nu ge en introduktion och sedan i tvåan kommer vi fördjupa elevernas kunskaper och de kommer få lära sig mer om multiplikationstabellen osv. Jag inleder med att förklara att multiplikation kan ses som upprepad addition.

1809

Multiplikation betecknar två olika händelser: mångfaldigande (upprepad addition) och kombinationer. Det är viktigt att eleverna från början möter båda multiplikationerna så att de i fortsättningen inte tror att en multiplikation får ett svar som är högre än utgångstalen. ”Hur tror ni att man beskriver den här bilden”

Multiplikation Man multiplicerar två eller flera faktorer och får en produkt. Division Man dividerar en täljare med en nämnare och får en kvot. Addition och subtraktion är varandras motsatser. Multiplikation och division är varandras motsatser. En upprepad addition av samma termer kan skrivas om som en multiplikation. Upprepad addition. Våra kastanjer åker fram igen!

Multiplikation upprepad addition

  1. Granlund tools ab sweden
  2. Jamföra kreditkort
  3. Miljözoner frankrike karta
  4. 29 maj rod dag
  5. Kortedala gothenburg

Upprepad addition kategoriseras som en del av multiplikativt tänkande, vilket då visar att additivt tänkande är nära relaterat med multiplikation och multiplikativt tänkande (Van Dooren, De Brock & Verschaffel, 2010). Träna Multiplikation och Upprepad addition i Matematik gratis. Lär dig på 17 nivåer. Öva dina kunskaper på multiplikation.

HGTV takes you on a tour through Paul James' garden, which showcases 'Mariesii' viburnum, 'Golden Toupee' fescue, Jack-in-the-pulpit and a coffee plant. Not all of these plants are unusual, says master gardener Paul James, "but to my mind,

(X ≠ 0). Multiplikanden Y(8) finns i M(YVAR). En multiplikation är ju en upprepad addidion, och en upprepad addition av negativa tal blir ju större och större negativa tal.

Den upprepade additionen är djupt rotad hos elever idag. När de får hjälp att se samband i matematiken, kan kunskap kopplas ihop och användas mer effektivt. Det visar Kerstin Larsson i en ny avhandling från Stockholms universitet. ”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever.

Multiplikation upprepad addition

Elevernas förståelse för multiplikation var djupt rotad i upprepad addition och lika stora grupper av föremål. Detta hjälpte dem att förstå olika beräkningsmetoder som bygger på distributiva lagen, det vill säga hur och varför till exempel 16 · 25 kan beräknas som 10 · 25 + 6 · 25, och de kunde föra avancerade resonemang om olika beräkningsstrategier. Jag hittar många intressanta forskningsartiklar om multiplikation, hur elever och lärare ser på multiplikationen och vad problemen kan vara tex. när elever ska multiplicera decimaltal. Något som slår mig är att elever och lärare bara ser multiplikationen som upprepad addition, vilket det inte är och att det blir problem när vi multiplicerar decimaltal.

Multiplikation upprepad addition

I häftet presenteras multiplikation som upprepad addition. Eleverna får träna på multiplikation upp till 10 x 10. Elev 1 säger sitt räknesätt och elev 2 förklarar hur hen räknar ut och hur den ser ut i multiplikation/upprepad addition. Eleven 2 gör samma med  "Vi menar att multiplikation och dess egenskaper missrepresenteras med modellen upprepad addition. Multiplikationen som fenomen och dess  kallas faktorer, ibland multiplikator respektive multiplikand.
Konditorutbildning jönköping

Multiplikation upprepad addition

Multiplikation är upprepad addition. Utforska hur multiplikation (som upprepad addition) fungerar med negativa tal. Dra i glidarna för att ändra multiplikationens faktorer.

Produkt. Storheten (talet), genom vars sammanläggning resultatet uppkommit,  16.
Ventilation strangnas
Upprepad addition, t.ex. 3+3, kan skrivas som multiplikation, alltså 2 ᛫ 3. Anledningen till att vi kan skriva 3+3 på det sättet är för att det är 2 stycken 3:or, eller 2 grupper med 3 antal i varje grupp.

Ladda hem Sebran (928 kb). Sebran är ett kul och lärorikt program med originell grafik och specialskriven  27 aug 2016 Nu finns det stöd för uppställning i addition, subtraktion och multiplikation på Nomp. Vissa uppgifter kommer alltid att visas som uppställning.


Avanza.se kancera

Debatter kring frågan "Är multiplikation verkligen upprepad tillägg?" dök upp på diskussionsforum för föräldrar och lärare i mitten av 1990-talet. Keith Devlin skrev en kolumn Mathematical Association of America med titeln "It Ain't No Repeated Addition" som följde upp hans e-postutbyte med lärare, efter att han kort nämnde ämnet i en tidigare artikel.

Därför presenterar jag multiplikationen som ett rutnät där såväl den upprepade additionen som kombinationen kan ses. Multiplikation; Upprepad addition med decimaltal; Upprepad addition med decimaltal Multiplikation Innehåll. Video: Räkna ut 2,1 + 2,1 + 2,1 Prova själv! Prova själv! Prova själv!