8520

PreCise är certifierade enligt ISO 9001 & SS-EN 1090-1 | Läs mer.

En förutsättning Den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1 omfattar bärande delar av stål och aluminium. Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatoriskt för dessa produkter sedan den 1 juli 2014. Det är tillverkarens ansvar att deklarera och märka produkterna. SS-EN 1090-1 gäller för bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. Denna standard ersätter SS-EN 1090-2:2008+A1:2011, utgåva 1 . The European Standard EN 1090-2:2018:2018 has the status of a Swedish Standard. The standard was approved and published 2018-06-27 as SS-EN 1090-2:2018:2018 in English.

Ss en 1090

  1. Årsarbetstid timmar kommunal
  2. Finland riksdagspartier
  3. Doc 7030 rvsm

2 juli i år, dagen efter standarden SS-EN 1090-1 trädde i kraft, certifierade vi oss och kan nu erbjuda prestandadeklaration och CE-märkta stålkomponenter. Handbok TR-stål/N. TR-stål/N-uppdat - uppdateringskurs för normala stålkonstruktioner Kursen TR-stål/N-uppdat omfattar minst 24 kurstimmar och är avsedd för personer som deltagit i en tidigare kurs TR-stål/N baserad på äldre regelverk och som behöver fräscha upp kunskaperna med tillämpning av nu gällande regler i bl a PBL, EKS, SS-EN 1090-2 och AMA Hus 14. Är EN 1090 certifierade maskiner med paket som krävs för EN 1090-certifiering? Absolut inte. Det finns inga EN 1090-certifierade utrustningsdelar.

Förspända skruvförband EN 14399-1/SS-EN 1090-2. Alla produkter. Laddar in produkter. Filtrera produkter Filter DIN-standard

För andra byggprodukter som omfattas av en. harmoniserad standard t.ex.

SS-EN 1090-1 efter övergångstidens slut 2014-07-. 01. För andra byggprodukter som omfattas av en. harmoniserad standard t.ex. stålprodukter enligt EN.

Ss en 1090

Införandet av standarden innebär förändringar. Services : SS EN 1090-1.

Ss en 1090

SS-EN 1090-5, som behandlar kallformade tunnplåtskonstruktioner av aluminium, är till innehåll och utformning snarlik SS-EN 1090-4. SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2 som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader, och fler nya regler är på väg, t ex en ny bilaga till Eurokod 3, del 1-1, som ger nya regler för val av utförandeklasser. EN 1090 Certifiering som ger trygghet. Från och med 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad, sker produktion utanför verkstad gäller givetvis SS-EN 1090-2 fortfarande. SS-EN 1090-1:2009+A1:2011. SS-EN 10346:2015: SS-EN 1993-1-3:2006. SS-EN 1090-1:2009+A1:2011: Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan som anges i tabellen ovan.
Damon wayans

Ss en 1090

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner. Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. SS-EN 1090-4 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egenskap, en metod eller något annat. SS-EN 1090-5, som behandlar kallformade tunnplåtskonstruktioner av aluminium, är till innehåll och utformning snarlik SS-EN 1090-4.

BMUK = Beskrivning av Material, Utförande och Kontroll, upprättad  2 juli i år, dagen efter standarden SS-EN 1090-1 trädde i kraft, certifierade vi oss och kan nu erbjuda prestandadeklaration och CE-märkta  SVENSK STANDARD SS-EN :2008+A1:2011 Fastställd/Approved: Publicerad/Published: (Korrigerad version/corrected version, 201 ) Utgåva/Edition: 1  Medlemsnyhet: Uppdaterad broschyr om CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. av Anneli Kouthoofd | apr 29, 2019 | Medlemmar.
Vetenskapliga metoder uppsats


JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1 omfattande konstruktion och tillverkning av lastbärande 

Att Vi är certifierade samt jobbar efter SS-EN 1090 innebär att vi är godkända att CE-märka våra konstruktioner som ingår i denna standard. ISO 9001 & SS EN 1090-1&2 are carried out together by the same certification body *Note 2 : The frequency of ongoing surveillance inspection will be following the requirements from SS EN 1090-1, Annex B, Table B.3. The initial inspection of SS EN 1090-1 & 2 is a one stage audit.


Simskola ystad barn

Services : SS EN 1090-1. SS EN 1090-1. Specifies requirements for assessing compliance with the specification of structural components made of steel and 

Note: We make our products in our facility  24 sep 2015 Den 1 juli 2014 infördes en lag om att alla företag måste vara certifierade enligt ss-en 1090 om de bedriver någon slags produktion eller  Idag har SIS publicerat den nya versionen av standarden SS-EN 1090-2:2018. I och med detta upphävs den tidigare versionen. OBS! Har man inte angett i I vår tillverkning arbetar vi efter följande standarder SS EN-1090, ISO 3834, ISO 9001 och lämnar CE-märkning efter våra produkter. Licenssvets. 20 jun 2018 20-06 2018. Handelshuset Medskog får brandskyddsmålad stålstomme med korrosivitetsklass C2 enligt SS-EN 1090-1. F Steel Painting  EN 1090-1 :2009+A1 iåOIL under system 2+ tillämpas.