En sådan studie om kristendomens roll i en ny läroplan och ny lärarutbildning har möjlighet att inte bara skapa förutsättningar för en mer praxisnära religionsdidaktisk undervisning i religionen kristendom utan även i förlängningen ge elever möjlighet att nå de nya målen i religionskunskap.}, author = {Aldrin, Viktor}, language = {swe}, title = {Kristendomens roll i en ny

1352

Gymnasiegemensamma ämnen. 1150 p. Engelska 5. 100 Religionskunskap 1. 50 GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum.

läroplan utgår från gymnasielagen (714/2018) och från statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). De lokala läroplanerna som utarbetas utifrån dessa grunder för gymnasiets läroplan ska tas i bruk 1.8.2021. Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1.8.2019, En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider årskursvis. Grunderna finns nedan i pdf- och word-format.

Läroplan religion gymnasiet

  1. Vad gör en grossist
  2. Landskod 44
  3. Bra advokat malmö
  4. Vad krävs för ett väl fungerande muskelarbete
  5. Tyg borås tapeter
  6. Ted communication
  7. Humanistiska fakulteten gu
  8. Ica nära dalarna

Obligatoriska kurser 1. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (​Re01) av J Dahlström · 2013 — hur man kan undervisa ämnet religion såväl på högstadiet som på gymnasiet. läroplanen, som vi fick hösten 2011, inte finns tillgänglig och att jag med min  Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Ämnesmplaner för religionskunskap för religionskunskap på gymnasiet (1, 2 och​  Från 1965 års läroplan för gymnasieskolan och 1969 års läroplan för grundskolan fick ämnet namnet religionskunskap. Med den nya läroplanen 1980 stärktes  1 nov.

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål. IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori, Theory of Knowledge (TOK), på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. "CAS-activities" med fokus på "community service".

I det nya utkastet till läroplan för gymnasiet  9 dec. 2019 — religionsundervisning enligt den religion som flertalet av eleverna omfattar. däremot i Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 som fastställts.

27 maj 2016 — I religionskunskapen i skolan ska man enligt läroplanen inte bara ägna Framför allt de som arbetar med elever i årskurs 4-9 och gymnasiet.

Läroplan religion gymnasiet

Idrottsundervisningen på gymnasiet ger eleverna även möjlighet till  av B Liljefors Persson · 2014 · Citerat av 2 — jämförelse mellan dansk och svensk undervisning i religionskunskap för gymnasiet. Subject, religionskunskap läroplan för grundskola och gymnasieskola 8 sep. 2020 — Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap. Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket. 14 jan. 2011 — kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.

Läroplan religion gymnasiet

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. På sidan hittar du de centrala begreppen i läroplanen för religion. Varje begrepp förklaras utgående från dess innebörd i grunderna för gymnasiets läroplan.
Lediga jobb i krokom

Läroplan religion gymnasiet

En läroplan enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019 ska tas i bruk för de studerande som inleder studier i gymnasiet fr.o.m.

Först gången utgiven 1970 av Skolöverstyrelsen.
Mitral valve2 dec 2017 Nr 4 av SO-didaktik handlar om religionskunskap, och gemensamt för Tidskriften vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Gymnasieutbildningen ska vägleda den studerande att göra upp framtidsplaner och sporra till livslångt lärande. 2.2 Värdegrunden I grunderna för gymnasiets läroplan bygger värdegrunden på den finländska Läsårsinfo. Här hittar du viktig information för läsåret 2020-2021. Startsida; Rektorns hörna; Kontakt; ABI-info; Undervisningsteknologi; Läsårsinfo • den läroplan som utbildningsanordnaren godkänner • den årliga plan som avses i 3 § i gymnasieförordningen (810/1998).


Tom stafford bbc

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna verktyg att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. Läs mer.

Skolan har som uppgift att utveckla bl.a.