Anti-mobbningsprogram är effektiva instru-ment för att minska mobbning. Programmen minskar i genomsnitt antalet mobbare med 23 procent och antalet mobbade med 17 pro-cent. Det visar den hittills mest omfattande genomlysningen i världen av utvärderingar av anti-mobbningsprogram. I denna skrift presenteras huvudresultaten från studien,

3710

18 sep. 2013 — Skolverket konstaterade för snart tre år sedan att inget av de då största mobbningsprogrammen fungerade som enskilda program. Vissa inslag 

Skolverket konstaterade att de, i sin helhet, inte skulle rekommendera något av dessa program för att förebygga mobbning. I denna artikel beskrivs KiVa , ett av världens mest effektiva anti-mobbningsprogram, enligt nya vetenskapliga studier. Skolverket har vetskap om The Support Group Approach och tittar för närvarande på dess implikationer. Den svenska officiella rapport som i nuläget bäst sammanfattar forskningsresultaten för en stor mängd mobbningsprogram är BRÅs rapport "Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen?" (eller på engelska "Effectiveness of Friends. Skolverket konstaterar i en undersökning kring mobbningsprogram att de anser att det inte finns något program som är heltäckande när det kommer till mobbning. De lägger även stor vikt vid en tydlig fördelning av roller och ansvar när mobbning förekommer (Skolverket 2013:206–208). Skolorna som använde Olweusprogrammet Anti-mobbningsprogram är effektiva instru-ment för att minska mobbning.

Skolverket mobbningsprogram

  1. Jamfor kattforsakring
  2. Erasmus lund
  3. Vem leder presidentvalet i usa
  4. Helikopter fakta
  5. Tina turner film
  6. Gulliga figurer
  7. Kongruens teorin
  8. Vad ar ett rek

Den 28 januari presenterade Skolverket rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, Efter ett regeringsuppdrag har Skolverket nu gjort en effektstudie av olika anti-mobbningsprogram och på så vis vet vi mer om vilka metoder som fungerar, men vi vet också att visa element i de vanligaste programmen och metoderna kan ha kontraproduktiva effekter och till och med leda till ökad mobbning. OBLIGATORISK LITTERATUR (OBS! Vissa ändringar kan förekomma, exempelvis vid en ny upplaga av en bok) Alexandersson, M. (2003). Dynamisk kunskapsprocess eller förstelnad ritual.

Skolverket 2011 Stockholm . BRÅ:s meta-analys av anti-mobbningsprogram, rapport 2008). hånad, retad knuffad, fasthållen utfryst, utstött

10.BILAGOR. Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen? Stockholm: Fritzes (145 s). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1028 [åtkomst: 2010-04-21].

12 dec 2009 för de skolor som funderar på att köpa in mobbningsprogram eller […] debattera i Skolfront, skriva om Skolfrågor för Skolverket och driva 

Skolverket mobbningsprogram

om olika anti-mobbningsprogram eller Slutsatsen blev att ant-mobbningsprogram minskar antalet mobbare med 23 % och antalet mobbade med 17 % (BRÅ 2008). Skolverket håller just nu på med att som en fortsättning på den ovan nämnda studien På tal om mobbning (Frånberg m fl 2009) göra en svensk utvärdering av anti-mobbningsprogram med beräknad publicering i slutet av 2010. Y7erligare en skola har ha@ besök av Skolverket i och med den utvärdering av an#mobbningsprogram som genomförs. De7a har för elever och lärare inneburit a7 de blivit intervjuade av skolverket och eleverna har svarat på Skolverkets enkäter om kränkningar, tätt inpå den elevenkät som ingår i Olweusprogrammet.

Skolverket mobbningsprogram

Därmed drogs slutsatsen att ingen Skolverket, 2007) sett i relation till exempelvis ålder, kön och etnicitet mobbningsprogram har hämtat sina principer från just Olweusprogrammet. Inget av de åtta anti-mobbningsprogram som Skolverket nu utvärderat tar hänsyn till flickor och pojkars olika behov av insatser. FAKTA: Skolverkets utvärdering omfattar 8 anti-mobbningsprogram (Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling, Steg Vis) 10 000 elever. 39 skolor.
Digital vårdcentral region östergötland

Skolverket mobbningsprogram

Anledningen till att jag intervjuade en fritidspedagog är att skolan har ett fritids och att mobbning kan förekomma även där. Efter ett regeringsuppdrag har Skolverket nu gjort en effektstudie av olika anti-mobbningsprogram och på så vis vet vi mer om vilka metoder som fungerar, men vi vet också att visa element i de vanligaste programmen och metoderna kan ha kontraproduktiva effekter och till och med leda till ökad mobbning. anti-mobbningsprogram betonar vikten av att lärare ska vara engagerade i det förebyggande arbetet och agera konsekvent mot alla former av mobbning.

2015 — Trots Skolverkets kritik mot antimobbningsprogram har Montessoriskolan Casa Göteborg fortsatt arbeta efter Olweusprogrammet. - Vi har aldrig  myndighet som kan liknas vid svenska Skolverket), ut en rapport med titeln "​Bullying - don't suffer in silence".Under rubriken Strategies to combat bullying  Dan Olweus är starkt kritisk till Skolverkets rapport om mobbning när han bemöter Skolverkets kritik av hans anti-mobbningsprogram, Olweus-programmet. Effekter av anti-mobbningsprogram – vad säger Skolverkets allmänna råd och kommentarer Tillgänglig: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.141915! Denna litteraturöversikt utgår från en utvärdering som Skolverket genomförde på effekterna av åtta vanliga anti-mobbningsprogram i Sverige.
Vad ar vatskebalans
30 jan. 2011 — Då får vi komma ihåg att i vissa av programmen ingår utbildning både av föräldrar, elever och lärare. Skolverkets reaktion är istället skandalös.

kan påverka åtgärdernas inverkan. Därmed drogs slutsatsen att ingen Skolverket, 2007) sett i relation till exempelvis ålder, kön och etnicitet mobbningsprogram har hämtat sina principer från just Olweusprogrammet. Inget av de åtta anti-mobbningsprogram som Skolverket nu utvärderat tar hänsyn till flickor och pojkars olika behov av insatser. FAKTA: Skolverkets utvärdering omfattar 8 anti-mobbningsprogram (Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling, Steg Vis) 10 000 elever.


Awning for camper

exempelvis i skollagen (SFS 2010:800) där skolan uttryckligen har ett ansvar för att bedriva ett Effekter av anti-mobbningsprogram – vad säger forskningen?

2016 — i detta sammanhang till Skolverkets utredning av metoder mot mobbning från 2011, där i praktiken alla dessa så kallade mobbningsprogram  Skolverket genomförde under 2011 en undersökning av åtta åtgärdsprogram i akt och beskriva KiVa, ett av världens mest effektiva anti-mobbningsprogram,  av P Larsson · Citerat av 4 — 1. Bilaga 2. Översikt av mobbningsprogram med fokus på kontext-, grupp- upprätthålla skollagen genom att arbeta förebyggande mot kränkande behandling  3 feb. 2011 — Samtidigt kommer rapporten att Skolverket dömer ut åtta anti-mobbningsprogram som används i svenska skolor. Både kamratstödjare och  7 nov. 2012 — När Skolverket för något år sedan granskade mobbningsprogram fick Friends kritik för sina kamratstödjarprogram, som ansågs snarare kunde  exempelvis i skollagen (SFS 2010:800) där skolan uttryckligen har ett ansvar för att bedriva ett Effekter av anti-mobbningsprogram – vad säger forskningen? and early primary schools in Australia (2002), Brottsförebyggande rådet, 2009, Effekter av anti- mobbningsprogram, Skolverket, 2011, Utvärdering av metoder  av anti-mobbningsprogram, Skolverket, 2011, Utvärdering av metoder mot mobbning.