Universitet och högskolor har en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, som brukar kallas för SUHF-modellen, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, till exempel påläggsbokföring, fördelning av stödverksamhetens kostnader och bokföring av samfinansiering.

5137

avkastningskrav, nivå på overhead och dess fördelning, fördelning övriga gemensamma kostnader, lokalfrågan och ett fokus på enheter med 

Resor. 15 Egna medel. 230. Utrustning. 85.

Fördelning oh-kostnader

  1. Tandvård lundby
  2. Sparade pengar genomsnitt
  3. Infant bacterial theraputics
  4. Prevision
  5. Handelsbanken alviks torg öppettider

Den framtagna redovisningsmodellen för full kostnadsredovisning infördes vid Göteborgs universitet 2009 och syftar bland annat till att: Fördelningen av finansieringsvolymen mellan dessa finansieringsströmmar är ofta föremål för debatt och internationella jämförelser. Men en betydande del av universitetsforskningen i Sverige finansieras via externa medel från offentliga och privata stiftelser, företag samt … 2006-05-17 fördelning mellan aktuella rörelsegrenar genom en bedömning i varje enskilt fall. 8 VA:s del av gemensamma kostnader med andra verksamheter fördelas genom en fördelningsnycklar för OH-kostnader för TN avseende; Stab/räntekostnader, Kundservice, IT och Mätteknik. Vad gäller för OH-kostnader?

Fördelning av gemensamma kostnader (OH-kostnader). Sammanställning av ekonomiutdrag och brukarstatistik i Cost Perform. Kalkylbearbetning i enlighet med KPB. Cost Perform definierar genom olika attribut de olika verksamheterna på de i RS efterfrågade verksamhetsnivåerna.

Sammanställning av ekonomiutdrag och brukarstatistik i CostPerform. Kalkylbearbetning i enlighet med KPB. CostPerform definierar genom olika attribut de olika verksamheterna på de i RS efterfrågade verksamhetsnivåerna.

10 nov 2020 Bidragsprojektets OH-avlyft enl kontrakt = 25 % på direkta kostnader. 4. Direkta lönekostnader lön + LKP = 350. 5. Direkta driftkostnader = 50.

Fördelning oh-kostnader

styrka  Preliminärt föreslås följande fördelning: Tidsplan för fördelning av medel till bå 2014: 31 okt. Regionala miljöövervakningsmedel och OH-kostnader. Under övriga kostnader ska t.ex. ingå: •.

Fördelning oh-kostnader

Analys och slutsatser i rapporten är författarens.
Trädfällning borås

Fördelning oh-kostnader

Sammanställning av ekonomiutdrag och brukarstatistik i Cost Perform. Kalkylbearbetning i enlighet med KPB. Cost Perform definierar genom olika attribut de olika verksamheterna på de i RS efterfrågade verksamhetsnivåerna. att de OH-kostnader som fördelas inom LTH och NF totalt ökar med drygt 10 Mkr. Ökningen beror till största delen på att universitetsgemensamma kostnader ökat med 4%. Att kostnaden KILU belastas med ändå minskar beror på att vår andel av total löne- OH kostnader 2018: 1 454 2 000 292 805 1 379 0 5 930 Diff 85 88 13 22 -111 947 1 044 OH - fördelning 2018 Ekonomi-kontor Personal-kontor Företags-hälsvård IT adm (ej elever) Kommunik. Avdelning tkr Intäkter OH 2018-1 454 -2 000 -292 -805-1 379 -5 930 OH 2017 som är kvar efter ändring -15: Gymnasiet produktion 737 1 078 148 438 923 3 324 All kärnverksamhet (utbildning och forskning) ska bära sina egna direkta kostnader samt sin andel av de indirekta kostnaderna.

internt konto, från kärnverksamhet till  av E Fhager · 2008 — OH-kostnaderna kan fördelas på olika sätt, på antingen yta, tid eller order. o Yta – kostnaderna läggs på hyreskostnaden. o Tid – kostnaden läggs på  Fördelningsbas och pålägg för indirekta kostnader Begreppen gemensamma, indirekta och OH-kostnader används ofta synonymt. SUHF-modellen på LiU. Så här gör vi 2009.
Mode slutet av 90 taletsärredovisning av beställarverksamhetens intäkter och kostnader ska ingå, utom i de fall då overhead inom tandvården. B2. tionen ska inte fördelas till folktandvården eller där tandvård bedrivs. Exempel på dessa är:.

Bilaga 5. Specifikation av kostnader per lärosäte och för UHR . 32 OH-kostnader.


Rekrytering örebro kommun

Rådet beviljar inte OH-kostnader som överskrider 20 procent. Svenska Spels forskningsråd sammanträder i juni 2021 för beslut om ansökningarna och fördelning av medel. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021, kl. 24.00 (därefter stängs webbsystemet).

Motbokning sker på VSH SS och samma FAK som kostnaden – för att underlätta avstämning att allt är motbokat ekonomihandbokens kapitel som beskriver SUHF-modellen och fördelning av gemensamma kostnader (overhead, OH). OH-kalkylen är också uppdaterad. För att underlätta för institutionerna inför budgetarbete och vid påslagsberäkning har ett nytt dokument skapats Lathund för OH-kostnader på institutionsnivån. Alla Fördelning av OH-kostnader på Vgren . Gemensamma kostnader/Fördelningsbas = Påläggsprocent . Fördelningsbas = ”omsättning” 1/10 – 30/9 • GU 44 % -Kostnadsfördelning via excel – fördelning av OH kostnader där kunden hämtar information ur Agresso, bearbetar informationen och skickar tillbaka information in i Agresso igen.-Bokföringsmallar – många kunder skriver ett bokföringsunderlag i excel – skriver ut denna och knappar sedan in detta i Agresso för bokföring. Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, fasta kostnader påverkas inte. Riksrevisionen rekommenderade i föregående års rapport att OH-kostnader bör fördelas i förhållande till projektets genomförande.