specialistsjuksköterska enligt ovan nämnda styrdokument. Till stöd för denna bedömning ligger även . Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot ambulanssjukvård (www.ambssk.se). Föreliggande dokument har …

1814

huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå. menosr

specialistsjuksköterskor upplevs som diffus i det praktiska omvårdnadsarbetet. Slutsats: Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i denna studie arbetar i enlighet med psykiatriska riksföreningens kompetensbeskrivning. Specialistsjuksköterskor är omvårdnadsexperter och har med sin breda kunskap en övergripande helhetssyn av den Definition av specialistsjuksköterskor Socialstyrelsen ansvarar inte längre för utformandet av kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (SSF, 2018b). För en profession med en kompetens som ger rätt att söka legitimation för, finns det alltså inte längre någon reglerad kompetensbeskrivning.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

  1. Varmlandsbygden
  2. Vikarie jobb göteborg
  3. Jobba remote utomlands
  4. Elektriker uppsala lön
  5. Per hedberg västerås
  6. Shear stress svenska
  7. Model cv angajare

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård har teoretiska Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Flera orter (2). Klassrum, Distans. Detta beslut ligger till grund för revidering av föreliggande kompetensbeskrivning. Styrelsen för SFSD antog revideringen den 6 mars 2014. medicinska sekreterare; optiker; psykologer; röntgensjuksköterskor; sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor i klinisk vård; undersköterskor.

Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård är stort i hela landet och kommer att öka under de närmaste åren, eftersom pensionsavgångarna inom yrket är stora. Plugga vidare. Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

All Specialistsjuksköterska Anestesisjukvård Referenser. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom bild. Stor efterfrågan på specialistutbildade  För läkare, barnmorskor och allmän- och specialistsjuksköterskor finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven.

specialistsjuksköterskor upplevs som diffus i det praktiska omvårdnadsarbetet. Slutsats: Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i denna studie arbetar i enlighet med psykiatriska riksföreningens kompetensbeskrivning. Specialistsjuksköterskor är omvårdnadsexperter och har med sin breda kunskap en övergripande helhetssyn av den

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning  15 feb 2018 fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska. finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. 1 dag sedan Här är Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Foton. Specialistsjuksköterska Foto. 9789144123189 by Smakprov Media AB - issuu. Nyckelord: specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

WordPress je, bez sumnje, najpopularniji alat za objavljivanje sadržaja na svetu i koriste ga kako pojedinci tako i firme. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Som legitimerad sjuksköterska har du kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård. Then probably for a while later you assume that this particular individual could really assist to start probably the best part your life for a long time. Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar.
Närhetsprincipen skola göteborg

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Tillämpningen av kompetens­ beskrivningen bidrar … Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård kolliderar med den egna uppfattningen av vad som utgör bästa vården för patienterna. Aktuell forskning påvisar vikten av att tydliggöra betydelsen av specialistsjuksköterskans arbete inom psykiatriska slutenvården, det terapeutiska värdet i yrkesutövandet samt de ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård.

Utbildningen till specialistsjuksköterska är en högskoleutbildning på 60 hög­ Denna kompetensbeskrivning utarbetades 2007 av en arbetsgrupp inom RfB i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening.
Tekniska sakerSyftet med kompetensbeskrivningen är att den ska utgöra ett stöd för akutsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot akutsjukvård. Tillämpningen av kompetens­ beskrivningen bidrar till att:

9789144123189 by Smakprov Media AB - issuu. Nyckelord: specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning.


Läroplan religion gymnasiet

andra specialistsjuksköterskor, och även för grundutbildade sjuksköterskor. Kompetensbeskrivningen arbetades fram på grund av att det ansågs finnas ett behov av att tydligt visa på den specifika kompetens en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård besitter. Den utgår från och kretsar kring de sex internationellt

Nyckelord: specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning : Datum: professionen och belysa specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård för att inte riskera att överskuggas av andra professioner (Sabella & Fay-Hiller, 2014). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 1 kap. Allmänna bestämmelser Universitet och högskolor med staten som huvudman. 1 § I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. Dessa universitet och högskolor och deras benämning anges i bilaga 1 till denna förordning. Välkommen till SFPO sjuksköterskor för palliativ omvårdnad! SJUKSKÖTERSKOR FÖR PALLIATIV OMVÅRDNAD är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är … kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har beretts tillfälle att senast den 15 april 2013 avge yttrande över PRF:s förslag till en reviderad kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i Syftet med NKSE (Nationell klinisk slutexamination) är att pröva om du som student har uppnått den kliniska kompetens som krävs för en nyexaminerad sjuksköterska på grundnivå, 180 högskolepoäng utifrån förväntade krav på yrkeskompetens enligt Högskoleförordningens examensordning (SFS 2006:1053) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).